Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://bibro.pl/ prowadzony jest przez
  BIBRO.PL Piotr Bibro,
  z siedzibą przy ul. Szaflarska 111B, 34-400 Nowy Targ,
  NIP: 7352237911,
  REGON: 492701023.
 2. Używane w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • "Sklep" – sklep internetowy prowadzony przez BIBRO.PL Piotr Bibro,
  • "Klient" – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,
  • "Produkt" – towar oferowany do sprzedaży w Sklepie,
  • "Regulamin" – niniejszy regulamin Sklepu.

§2 Zakres i Warunki Korzystania z Sklepu

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez internet.
 2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Realizacja Zamówień

 1. Sklep realizuje zamówienia złożone przez Klientów za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego realizacja następują drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub w sytuacji, gdy zamówienie narusza postanowienia Regulaminu.

§4 Ceny i Płatności

 1. Ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów, wprowadzając jednocześnie zmiany w Regulaminie.
 3. Klient może dokonać płatności za zamówione produkty za pomocą dostępnych w Sklepie środków płatniczych.

§5 Zwroty i Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich zauważenia.

§6 Ochrona Danych Osobowych

 1. Sklep gwarantuje poufność przekazywanych danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu realizacji zamówień.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2024, zastępując wszelkie wcześniejsze wersje.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień przez Sklep będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o każdej zmianie za pomocą wiadomości e-mail.

Bibro.pl Las ogród Nowy Targ

Nowy Targ

ul. Szaflarska 111b
+48 579 654 967

Godziny otwarcia

Pon - Pt 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00

E-mail

piobibro@interia.pl